WYKONANE W JAKOŚCI WŁOSKIEJ

Zawsze staramy się utrzymać najwyższy poziom jakości i oferować najlepszą wydajność w każdych warunkach środowiskowych, dzięki monitorowaniu procesu i testowaniu na każdym etapie produkcji. W naszych zakładach produkcyjnych stosujemy najbardziej zaawansowane technologie i przestrzegamy standardów certyfikacji, aby zapewnić maksymalną wydajność.

COATEEL® jest w 100% zgodny ze specyfikacjami EN 10169 i EN 13523.
• ISO 9001:2015 (Quality Management Systems)
• ISO 14001:2015 (Environmental Management Systems)
• ISO 50001:2018 (Energy Management Systems)
• ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management Systems)
• BS OHSAS 18001:2007 (Health and Safety Systems)
• MED 2014/90/EU
• REACH – SVHC
• LCA – Life Cycle Assessment
• Reg. 2019/1021 – POPs

icona-download-verde

JAKOŚCI COATEEL®

icona-download-verde
ECCA-logo

LAMINATI METALLICI PREVERNICIATI

icona-brillantezza-60px

POŁYSK
EN 13523-2

Połysk powłoki organicznej na podłożu metalicznym, podstawowa właściwość wyglądu wstępnie pomalowanego produktu.

icona-fessurazione-60px

ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE PODCZAS ZGINANIA
EN 13523-7

Odporność na pękanie powłoki organicznej na metalowym podłożu przy zginaniu pod kątem od 135 do 180° (Próba zginania w kształcie litery T).

icona-aderenza-imbutitura-60px

PRZYCZEPNOŚĆ PO WGNIECENIU
EN 13523-6

Przyczepność powłoki organicznej do metalowego podłoża po wgnieceniu przez powolne odkształcanie.

icona-durezza-superficiale-60px

TWARDOŚĆ OŁÓWKA
EN 13523-4

Twardość względna powłoki organicznej na podłożu metalicznym przy użyciu ołówków o znanej twardości.

icona-nebbia-salina-60px

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE MGŁY SOLNEJ
EN 13523-8

Odporność powłoki organicznej na metalowym podłożu na mgłę solną

icona-classe-corrosione-60px

KLASA KOROZJI
EN 12944-2

Identyfikuje odporność produktu na różne warunki środowiskowe o różnym stopniu nasilenia.

icona-resistenza-umidita-60px

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ
EN 13523-25

Odporność powłoki organicznej (powłoki zwojów) na metalowym podłożu na wilgoć, poprzez ekspozycję w komorze wilgotnościowej w kontrolowanych warunkach.

icona-resistenza-UV-60px

KLASA ODPORNOŚCI NA PROMIENIOWANIE UV
EN 10169

Wskazuje, w jakim stopniu powłoka organiczna może zachować swój pierwotny kolor i poziom połysku w przypadku stosowania na zewnątrz.

icona-sfregamento-solvente-60px

MEK/ TEST ROZPUSZCZALNIKOWY
EN 13523-11

Stopień utwardzenia powłoki organicznej na podłożu metalicznym poprzez określenie jej odporności na MEK (keton metylowo-etylowy) lub inne rozpuszczalniki.

icona-ressitenza-graffi-60px

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA
EN 13523-12

Odporność powłoki organicznej na penetrację poprzez zarysowanie igłą.

icona-reazione-fuoco-60px

KLASYFIKACJA OGNIOWA
EN 13501-1

Klasyfikacja reakcji na ogień wszystkich wyrobów budowlanych.