ARKUSZE POWLEKANE
STANDARDOWE OPAKOWANIE

Marcegaglia oferuje standard opakowań dla wyroby płaskie powlekane.

icona-download-verde

STANDARDOWE OPAKOWANIE – ARKUSZE

icona-download-verde

STANDARDOWE OPAKOWANIE – ARKUSZE

 

BL3 C

• Wszystkie formaty
• Zastosowanie drewnianych belek (minimum 3)
• 1 pas na belkę
• Narożniki dla grubości ≤ 2 mm; dla grubości > 2 mm narożniki na zamówienie
• +C: użycie arkuszy papieru
• +M: użycie arkuszy papieru i skrzynki metalowej dla wysyłki morskiej

BL5 I

• Wszystkie formaty
• Arkusze na paletach
• Krzyż (1 na belkę palety) i taśmy wzdłużne (co najmniej 1)
• Narożniki dla wszystkich grubości
• +C: użycie arkuszy papieru
• +M: użycie arkuszy papieru i skrzynki metalowej dla wysyłki morskiej

BL5 P

• Wszystkie formaty
• Arkusze na paletach (standardowa paleta Marcegaglia)
• Krzyż (1 na belkę palety) zabezpieczenia krawędzi
• Narożniki dla wszystkich grubości
• +C: użycie arkuszy papieru
• +M: użycie arkuszy papieru i skrzynki metalowej dla wysyłki morskiej

BL6

• Opakowanie zgodne z projektem klienta