PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA

Aby zwiększyć trwałość i zapewnić integralność materiałów, zaleca się przechowywanie i postępowanie zgodnie z podstawowymi wytycznymi.

SKŁADOWANIE

 • Przechowywanie w zamkniętych pomieszczeniach (zalecane): zapewnić wentylację i umiarkowaną temperaturę
 • Przechowywanie na zewnątrz: niezalecane
 • Chronić produkty przed wilgocią, oparami, deszczem i wszelkim ryzykiem kondensacji
 • Unikać kontaktu lub narażenia na działanie substancji wywołujących korozję (chemikalia, rozpuszczalniki, toksyczne opary)
 • Długotrwałe przechowywanie: systematyczna i okresowa kontrola braku wilgoci
 • Zapewnić co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni pomiędzy podstawą opakowania a podłożem, w celu zachowania dobrej wentylacji
 • Podeprzeć długie części dodatkowymi klockami umieszczonymi w pewnej odległości od siebie, aby zapobiec składaniu się materiału
 • Plastikowa obudowa, jeśli jest używana, nie powinna całkowicie obejmować produktu
 • Folie ochronne na powierzchniach metalowych należy usunąć jak najszybciej i nie później niż w terminie wskazanym przez producenta (maksymalnie 30 dni, nie dotyczy zwojów lub wiązek)
 • Przechowywanie na podłożu: użyć filcu ochronnego, przemiennie z pomalowanymi bokami (spód: tył skierowany w dół)

PRZECHOWYWANIE I OBSŁUGA

 • Przy posługiwaniu się wózkiem widłowym: należy stosować zabezpieczenia wideł
 • Ręczne przenoszenie długich elementów: muszą być zaangażowane co najmniej dwie osoby, używające czystych i suchych rękawiczek
 • Mechaniczne przenoszenie: stosować przyssawkę pneumatyczną lub magnetyczną